Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

Flaga_i_godło 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  •    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

UWAGA!

Uczestnik programu za usługi opiekuna nie ponosi odpłatności!

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie powinny zgłosić chęć uczestnictwa do dnia 09.11.2023r. składając w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 17a kartę zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224.docx

Więcej informacji na temat programu można uzyskać telefonicznie:

Dorota Tarnawska tel. 15 832 05 93 wew.21

Ewelina Wryk tel. 15 832 05 93 wew.15

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Dnia 6 marca 2024r. podpisana została umowa na finansowanie zadania realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Wykonawcą zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi: 168.904,65 zł.

Całkowita wartość wynosi: 172.216,50 zł.

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Sandomierz: styczeń- grudzień 2024 r.

 

Program na terenie Gminy Sandomierz jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

ADRESACI PROGRAMU:

Adresatami programu są członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

 

CELE PROGRAMU:

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne poprzez czasowe odciążenie osób tych od codziennych obowiązków, łączących się ze sprawowaniem opieki poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

 

REALIZACJA PROGRAMU:

Na terenie Gminy Sandomierz wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostało 16 opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Do realizacji usług opieki wytchnieniowej zatrudniono 3 opiekunów, którzy realizują wsparcie w  łącznym wymiarze 3376 godzin w skali roku. 

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU:

 

Gmina przyznaje usługę opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

 

Szczegółowych informacji  dotyczących Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 17A w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.00–15.00 lub pod numerem telefonu 15 832 05 93 wew. 21 lub 15.

 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.