Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: INFORMACJE

Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW – DODATKI MIESZKANIOWE  

Dodatek mieszkaniowy:   Podstawą ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest złożenie wniosku wraz z deklaracji o wysokości dochodów za okres trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Dane wykazane we wniosku potwierdza na żądanie wnioskodawcy zarządca budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny lub inna osoba uprawniona do pobierania należności za ten lokal. Wydatki należy przedstawić za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.

Właściciel domu jednorodzinnego przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy do wniosku dołącza zaświadczenie Starostwa Powiatowego potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego budynku, wielkość powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego i stan wyposażenia technicznego budynku lub powyższe dane wnioskodawca podaje w oświadczeniu po pouczeniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Bezpośrednio wypłaca się dodatki jedynie właścicielowi domu jednorodzinnego.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz ponoszące opłaty za ten lokal.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe obowiązujące na dzień złożenia wniosku od dnia 9 luty 2024r.:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 2862,19 zł miesięcznie,
 • dla gospodarstwa wieloosobowego 2146,64 zł miesięcznie na osobę.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Kryterium dochodowe ulega zmianie corocznie. Podstawą ustalenia kryterium dochodowego jest Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowany w lutym każdego roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na podstawie art 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowego jest również kryterium metrażowe określone w art. 5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

normatywna powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza:

 • 35 m.kw. dla 1 osoby
 • 40 m.kw. dla 2 osób
 • 45 m.kw. dla 3 osób
 • 55 m.kw. dla 4 osób
 • 65 m.kw. dla 5 osób
 • 70 m.kw. dla 6 osób

w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m.kw.

zgodnie z ustawą dopuszczalne jest przekroczenie powierzchni normatywnej o 30% co stanowi:

 • dla 1 osoby do 45,50 m.kw.
 • dla 2 osób  do 52,00 m.kw.
 • dla 3 osób  do 58,50 m.kw.
 • dla 4 osób  do 71,50 m.kw.
 • dla 5 osób  do 84,50 m.kw.
 • dla 6 osób  do 91,00 m.kw.

Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m.kw., jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Spełnienie kryterium dochodowego i metrażowego nie gwarantuje otrzymania dodatku mieszkaniowego, jest to uzależnione od dochodów gospodarstwa domowego oraz wysokości opłat mieszkaniowych. Sposób obliczania wysokości dodatku mieszkaniowego określa art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.  

Gdyby okazało się, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku osoba pobierająca dodatek będzie zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranej kwoty w podwójnej wysokości.

Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Dodatek mieszkaniowy może zostać wstrzymany, jeśli gospodarstwo domowe nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal.       

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

Termin załatwienia spraw: 

Decyzje w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu miesiąca od  dnia złożenia  wniosku.  Od decyzji przysługuje stronie  prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odbiór decyzji następuje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Mariacka 1, pokój nr 2D lub listem poleconym.

Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

Informacja:

Wydawanie druków i formularzy wniosków dotyczących dodatków mieszkaniowych, przyjmowanie wniosków, przyjmowanie dokumentów uzupełniających do wniosków, realizuje sekcja świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Mariacka 1.

Wszelkie informacje dotyczące dodatku mieszkaniowego  i dodatku energetycznego można uzyskać pod numerem telefonu:

Tel. 15 832 31 60

Pliki do pobrania:

Oswiadczenie ryczalt.docx
Format: docx, 12.05 kB
Oswiadczenie wnioskodawcy.docx
Format: docx, 12.18 kB
Oświadczenie o odpowiedzialnosci karnej.docx
Format: docx, 13.41 kB
Wniosek o dodatek energetyczny.docx
Format: docx, 16.98 kB
Wniosek o przyznanie dodatku.docx
Format: docx, 21.3 kB
Zaświadczenie o dochodów.pdf
Format: pdf, 162.59 kB
Deklaracja o dochodach
Format: docx, 16.72 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.