Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko "Opiekun"

Ocena 0/5

OGŁOSZENIE O NABORZE 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

OPIEKUN

 

I.            Wymagania niezbędne:

1.       obywatelstwo polskie;

2.       posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.       brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.       wykształcenie min. średnie;

5.       staż pracy min. 1 rok.

 

II.            Wymagania dodatkowe: 

1.       Doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych.

 

III.            Zakres wykonywanych zadań na stanowisku. 

1.       czynności higieniczno –pielęgnacyjne;

2.       czynności gospodarcze;

3.       czynności opiekuńcze;

4.       czynności aktywizujące społecznie;

5.       przygotowywanie lub dostarczanie podopiecznemu posiłków;

6.       prowadzenie niezbędnej dokumentacji;

7.       współpraca z pracownikami socjalnymi oraz innymi instytucjami w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji usług opiekuńczych,

8.       inne zadania zlecone przez bezpośredniego przełożonego, nie wymienione powyżej, a związane 
z zadaniami realizowanymi przez komórkę organizacyjną.

 

IV.            Informacja o warunkach pracy

Miejsce  wykonywania pracy: teren miasta Sandomierza tj. miejsca zamieszkania osób korzystających z usług opiekuńczych, mieszkania wspomagane prowadzone przez Ośrodek. Podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę. Praca wykonywana będzie od poniedziałku do niedzieli w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Wymiar czasu pracy – 1/1 etatu – 40 godzin tygodniowo. 

 

V.            Wymagane dokumenty: 

a.       list motywacyjny;

b.       życiorys - curriculum vitae;

c.       kserokopie świadectw pracy;

d.       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 

e.       oświadczenie   o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z  pełni praw  publicznych;

f.        oświadczenie o  braku skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g.       zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko – opiekun;

h.       podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy dotycząca ochrony danych osobowych (stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia).

 

VI.            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie do 28.06.2024 r. z dopiskiem na kopercie: „dotyczy stanowiska OPIEKUN”. 

 

Wszystkie dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, życiorys, oświadczenia  powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej. 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu  ul. Słowackiego 17A, 27-600 Sandomierz reprezentowany przez Dyrektora, tel. 15 832-05-93,  e-mail: sekretariat@ops.sandomierz.pl 

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Agnieszka Dąbek. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować  poprzez  e-mail: informacja@ops.sandomierz.pl lub listownie na adres administratora danych.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym realizacji Państwa praw. 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę 3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: RODO);

 

 

 

 

 

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych  dla celów przyszłych  rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres  3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)      do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      do usunięcia danych osobowych;

5)      do cofnięcie  zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem); 

6)      do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.  W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie jest dokonywane na podstawie udzielonej zgody.  

Pliki do pobrania:

Oświadczenie dotyczące zgody.docx
Format: docx, 14.36 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.