Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Aktualności

AKTUALNOŚCI:

Informacja dot. wypłaty świadczeń na miesiąc kwiecień 2021r.

Utworzono dnia 12.04.2021

INFORMACJA

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu – Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje: wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego będzie dokonywana w kasie banku: Bank Spółdzielczy w Sandomierzu

w godz. od 11:00 do 16:00 jak również na wskazane we wniosku rachunki bankowe
w następujących terminach:

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

08 KWIECIEŃ 2021r – osoby o nazwiskach na litery A, B,

09 KWIECIEŃ 2021r – osoby o nazwiskach na litery C, Ć, D,E,F,G

12 KWIECIEŃ 2021r – osoby o nazwiskach na litery H, I, J,K

13 KWIECIEŃ 2021r – osoby o nazwiskach na litery L, Ł, M, N, O

14 KWIECIEŃ 2021r – osoby o nazwiskach na litery P, R,S,T,U

15 KWIECIEŃ 2021r – osoby o nazwiskach na litery W, Z, Ż

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

16 KWIECIEŃ 2021r – osoby o nazwiskach na litery A-Z

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

20 KWIECIEŃ 2021r – osoby o nazwiskach na litery A-Z

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów wypłat świadczeń w przypadku późniejszego otrzymania środków.

Informacja o projekcie ,,AKTYWIZACJA SZANSĄ NA SUKCES”

Utworzono dnia 12.04.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu informuje, że Akademia  Przedsiębiorczości sp.zo.o. rozpoczęła realizację projektu ,,AKTYWIZACJA SZANSĄ NA SUKCES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1. Działania projektowe kierowane są do osób zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, które ukończyły 30 rok życia. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności adekwatnych do potrzeb rynku pracy.Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu informuje, że Akademia  Przedsiębiorczości sp.zo.o. rozpoczęła realizację projektu ,,AKTYWIZACJA SZANSĄ NA SUKCES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1. Działania projektowe kierowane są do osób zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, które ukończyły 30 rok życia. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności adekwatnych do potrzeb rynku pracy.

Informacja dot. dyżuru radcy prawnego

Utworzono dnia 07.04.2021

INFORMACJA

Informuję, iż dyżur radcy prawnego w PIK przypadający na dzień 07.04.2021 r. (środa) jednorazowo zostanie przeniesiony na dzień 08.04.2021 r. (czwartek).

Dyżury specjalistów wynikające z ogólnie przyjętego harmonogramu pozostają bez zmian.

Informacja odnośnie dnia wolmego

Utworzono dnia 30.03.2021

INFORMACJA

Informuję, że dzień 2 kwietnia 2021 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Dzień wolny przysługuje za święto przypadające w  dodatkowy dzień wolny od pracy (sobotę) 1 maja 2021 r. – Święto Pracy.

W dniu 2 kwietnia 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu będzie nieczynny.

 

 

Informacja dot. dyżuru psychologa

Utworzono dnia 30.03.2021

INFORMACJA

 

Informuję, że w dniu 30.03.2021 r. (wtorek) dyżur pedagoga w Punkcie Interwencji Kryzysowej nie odbędzie się. Dyżury specjalistów wynikające z ogólnie przyjętego harmonogramu pozostają bez zmian.

Wspieraj Seniora

Utworzono dnia 29.03.2021

WSPIERAJ SENIORA

W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu kontynuuje realizację wsparcia w ramach programu Wspieraj Seniora.

Program adresowany jest do:

-osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,

- w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobom potrzebującym należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach programu „Wspieraj Seniora”:

1, Seniorzy mieszkający w Sandomierzu, którzy zdecydują się na pozostanie w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii, mogą dzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Numer Infolinii: 22 505 11 11

2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej.

3. Pracownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia. Usługa wsparcia polega  przede wszystkim na dostarczeniu Seniorowi zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.

4. Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów osobie realizującej usługę wsparcia. Przekazywanie i rozliczanie gotówki realizowane będzie za pisemnym pokwitowaniem.

Organizacja usługi wsparcia dla Seniora odbywa się w dni pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu tj.

 poniedziałek  w godzinach: 8:00 – 16.00,

wtorek- piętek w godzinach: 7:00-15:00.

Zgłoszenia, które wpłyną przez Centralną Aplikację Statystyczną w soboty, niedziele i święta do OPS  w Sandomierzu, rozpatrywane będą od pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy.

Istnieje możliwość bezpośredniego zgłaszania potrzeby udzielenia wsparcia Seniorowi bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  ul. Słowackiego 17a, 27-600 Sandomierz (telefon: 15 832 05 93 wew.15 lub 21, email: sekretariat@ops.sandomierz.pl) 

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny