Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Rządowy program "Dobry Start"

Rządowy Program „Dobry Start”

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.   w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018r. poz. 1061 z późn. zm.)

 

 Dla kogo świadczenie?

  Terminy 

 Uwagi

    - Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku w wysokości 300,00 zł, na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego),  

- na niepełnosprawne dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez to dziecko 24 lat (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego),  

- na dziecko biorące udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych (np. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „Radość Życia” w Sandomierzu) świadczenie „Dobry Start” przysługuje   nie wcześniej niż od roku kalendarzowego w którym dziecko kończy 7 rok życia,    

- wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać drogą elektroniczną już od 1 lipca danego roku kalendarzowego za pośrednictwem strony empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną, lub drogą tradycyjną (w formie papierowej) od 1 sierpnia danego roku kalendarzowego.

- wniosek należy złożyć najpóźniej  do 30 listopada.  

- złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w terminie lipiec-sierpień gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września danego roku.  

  - świadczenie „Dobry Start” przysługuje do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia w związku z legitymowaniem się jednym z niżej wymienionych orzeczeń:  

- orzeczenie o niepełnosprawności,  

- orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,  

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,   - orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, 

    Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz jego wypłata odbywa się na wniosek:  

- matki, ojca, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej albo osoby uczącej się. 

   Przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia ”Dobry Start” na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia. Wydanie decyzji wymagane jest tylko przy odmowie przyznania świadczenia a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje:  

- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie,  

- na dziecko uczęszczające do przedszkola,  

- na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne,  

- na osoby studiujące (zaocznie, stacjonarnie, studia podyplomowe), bez względu na posiadane przez te osoby orzeczenie o niepełnosprawności.

Wszelkie informacje dotyczące świadczenia „Dobry Start” można uzyskać pod numerem telefonu:

(15) 832 – 31- 60 wew. 24, 507-005-773 

Do pobrania:

Wzór wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start”.

https://www.gov.pl/web/rodzina/i-wiadczenie-dobry-start-z-tytulu-rozpoczecia-roku-szkolnego-data-zamieszczenia-07062018-r

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny