Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Zespół Interdyscyplinarny

Zgodnie z art. 9a  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015.0.1390)   obowiązkiem gminy jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

W związku z powyższym  dniu 13.03.2019r. odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, podczas którego Burmistrz Miasta Sandomierz Pan Marcin Marzec wręczył powołania dla przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy – na III kadencję Zespołu (zarządzenie nr 60/2019/OPS Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.03.2019r.).

Podczas powyższego spotkania dokonano wyboru przedstawicieli Zespołu tj.

Przewodniczącą Zespołu została Pani Ewa Dziurzyńska

Zastępcą Przewodniczącej została Pani Agnieszka Basak

Sekretarzem została Pani Małgorzata Nowak.

 

Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu tj. ul. Słowackiego 17a, 27-600 Sandomierz, tel: 15 832 05 93.

AKTUALNOŚCI:

Posiedzenie zespołu w dniu 24.06.2021 r.

Utworzono dnia 25.06.2021

W dniu 24.06.2021r. odbyło się Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W trakcie spotkania Pani Ewa Dziurzyńska podsumowała działania Zespołu Interdyscyplinarnego podejmowane w I półroczu 2021r. W w/w okresie do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 43 „Niebieskie Karty”, które zostały sporządzone w 30 rodzinach. 31 „Niebieskich Kart” zostało zakończonych. Główną instytucją wszczynającą procedurę „Niebieskie Karty” była Policja.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego omówiła bieżące sprawy Zespołu Interdyscyplinarnego. Przedstawiono zmiany osobowe w składzie Zespołu. Poinformowano członków Zespołu o możliwości uczestniczenia w bezpłatnych webinarach dot. obszaru przemocy, organizowanych przez Ośrodek Twórczej Interwencji w Krakowie.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniu „Nakaz/ zakaz- zmiany w prawie które weszły w życie w 2020r/2021r.” prowadzonym przez Panią Renatę Durdę- kierownika Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

 

 

Informacja dot. przemocy w rodzinie

Utworzono dnia 15.05.2020

Zespół Interdyscyplinarny działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu w załączeniu przedstawia materiały dotyczące porad nt. wsparcia dla osób doświadczających przemocy w czasie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Jednocześnie informujemy, że pomocy i wsparcia  można uzyskać dzwoniąc bezpośrednio do tut. Ośrodka pod nr. tel: 15 832 05 93.

Sprawozdanie z działalności Zespołu w 2019 r.

Utworzono dnia 15.05.2020

Na podstawie art.9a ust.2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( DZ.U. z 2015 r poz.1390 ) oraz Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr LIV/466/2010 z dnia  3 listopada 2010r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sandomierzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania ( Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 2010.360.3891) został powołany Zespół Interdyscyplinarny w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta Sandomierza.

Zarządzeniem  Nr 60/2019/OPS Burmistrza Miasta Sandomierza  z dnia 07.03.2019r  powołano Zespół na III kadencję.  Aktualnie liczba członków Zespołu wynosi 27 osób. W 2019r. odbyło się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jak również w ramach realizacji procedury Niebieska Karta zostało zwołanych 195 grup roboczych.

Podczas posiedzeń Zespołu poruszane były m.in. kwestie związane z funkcjonowaniem zespołu, propozycje szkoleń dla członków, napotykane trudności w realizacji procedury NK.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny