Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Zespół Interdyscyplinarny

Zgodnie z art. 9a  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015.0.1390)   obowiązkiem gminy jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

W związku z powyższym  dniu 13.03.2019r. odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, podczas którego Burmistrz Miasta Sandomierz Pan Marcin Marzec wręczył powołania dla przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy – na III kadencję Zespołu (zarządzenie nr 60/2019/OPS Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.03.2019r.).

Podczas powyższego spotkania dokonano wyboru przedstawicieli Zespołu tj.

Przewodniczącą Zespołu została Pani Ewa Dziurzyńska

Zastępcą Przewodniczącej została Pani Agnieszka Basak

Sekretarzem została Pani Małgorzata Nowak.

 

Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu tj. ul. Słowackiego 17a, 27-600 Sandomierz, tel: 15 832 05 93.

AKTUALNOŚCI:

Informacja dot. kampani społecznej

Utworzono dnia 28.11.2022

Ruszyła kampania społeczna  #możeszmipowiedzieć.

Renata Durda- kierowniczka Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP, certyfikowana superwizorka i specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktorka naczelna dwumiesięcznika „Niebieska Linia” pisze, że „możesz mi powiedzieć” to sygnał, że przemoc seksualna nie powinna być tabu, że za przemoc odpowiedzialność ponosi zawsze sprawca, że osoba pokrzywdzona otrzyma wsparcie i zrozumienie. Możemy dać je wszyscy–rodzina, znajomi, przyjaciółki i przyjaciele. Zmieńmy „kulturę gwałtu” na „kulturę braku przyzwolenia na gwałt”. Możemy to zrobić razem.”

Drodzy mieszakańcy i mieszkanki Sandomierza pamiętajmy, przemoc jest zła, przemoc nie podlega żadnym usprawiedliwieniom, przemoc niszczy. Jeśli doświadczasz przemocy bądź jesteś świadkiem takich zachowań – reaguj, razem możemy to zmienić!

Każdy kto doświadczył nadużyć seksualnych i innych form przemocy może skorzystać z bezpłatnego telefonu który czynny jest całą dobę przez 7 dni w tygodniu.  Telefon interwencyjny to: 116 123

#16dnibezprzemocy

#możeszmipowiedzieć

Posiedzenie Zespołu Interdyspilinarnego w dn. 10.06.2022r.

Utworzono dnia 24.06.2022

W dniu 10.06.2022r. odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie podczas którego dokonano analizy funkcjonowania ZI oraz grup roboczych od stycznia 2022r.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego omówiła bieżące sprawy Zespołu Interdyscyplinarnego. Przedstawiła wyniki anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. Przekazano członkom Zespołu ulotki zawierające dane adresowe organizacji i instytucji udzielających wsparcia i pomocy oraz materiały dotyczące realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Omówiono funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego,  propozycję wprowadzenia „Niebieskiej skrzynki”, przedstawiono propozycje szkoleń, uwagi, wnioski.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wzięli również udział
w szkoleniu dotyczącym współpracy w Zespołach Interdyscyplinarnych i grupach roboczych prowadzone przez Panią Renatę Durdę- kierownika ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, certyfikowaną superwizorkę i specjalistkę   ds. przeciwdziałania przemocy   w rodzinie.

czytaj dalej na temat: Posiedzenie Zespołu Interdyspilinarnego w dn. 10.06.2022r.

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 30.03.2022r.

Utworzono dnia 10.05.2022

W dniu 30.03.2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sandomierzu, podczas którego Przewodnicząca ZI podsumowała działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie podejmowane w 2021r. W ubiegłym roku  do Przewodniczącej Zespołu wpłynęło 82 formularze  „Niebieskie Karty”, które zostały sporządzone w 74 rodzinach.  Główną instytucją wszczynającą procedurę „Niebieskie Karty” była Policja- 73 „Niebieskie Karty”, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-  3 „Niebieskie Karty”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu- 3 „Niebieskie Karty”, pozostałe „Niebieskie Karty” wpłynęły spoza gminy Sandomierz. Odbyło się 146 posiedzeń grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ramach realizowania procedury „Niebieskie Karty” skierowano 11 wniosków do Sądu, 16 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 4 wnioski do Prokuratury.

W dalszej części spotkania Przewodnicząca omówiła bieżące sprawy Zespołu Interdyscyplinarnego. Przedstawiono działalność Punktu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem przy ulicy Dobkiewicza 8A w Sandomierzu, Punktu Interwencji Kryzysowej, Punktu Edukacyjno- Konsultacyjnego. Przekazano członkom Zespołu ulotki zawierające dane adresowe organizacji i instytucji udzielających wsparcia i pomocy. Omówiono realizację procedury „Niebieskie Karty” w stosunku do obywateli Ukrainy. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostali zapoznani z inicjatywą wdrożenia na terenie gminy Sandomierz przedsięwzięcia „Niebieska Skrzynka”. Omówiono koncepcję wdrażania inicjatywy.

 

 

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 08.12.2021r.

Utworzono dnia 20.12.2021

W dniu 08.12.2021r. odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Ewa Dziurzyńska podsumowała działania Zespołu Interdyscyplinarnego podejmowane w 2021r. tj. do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 78 NK które zostały sporządzone w 63 rodzinach, 57 NK zostało zakończonych. Główną instytucją wszczynającą procedurę „Niebieskie Karty” była Policja.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w 2021r. uczestniczyli w szkoleniu „Nakaz/zakaz-zmiany w prawie które weszły w życiew 2020/2021r. oraz uczestniczyli w superwizji prowadzonej przez Panią Renatę Durdę- kierownika ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, certyfikowaną superwizorkę i specjalistkęds. przeciwdziałania przemocyw rodzinie.

 Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego omówiła bieżące sprawy Zespołu Interdyscyplinarnego. Przedstawiono zmiany osobowe w składzie Zespołu. Poinformowano członków Zespołu o kampanii „16 dni bez przemocy”. Przedstawiono apel Wojewody Świętokrzyskiego zachęcający do zaangażowania się w kampanię. Poinformowano o projekcie zmian  do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przekazano członkom Zespołu ulotki zawierające dane adresowe organizacji i instytucji udzielających wsparcia i pomocy.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego obejrzeli filmy instruktażowe poruszające problematykę przemocy w rodzinie (rozmowa pracownika socjalnego z ofiarą przemocy oraz historia dorosłej osoby doświadczającej w dzieciństwie przemocy w rodzinie).

 

 

czytaj dalej na temat: Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 08.12.2021r.

Kampania "16 Dni Bez Przemocy"

Utworzono dnia 23.11.2021

W ramach Kampanii „16 Dni Bez Przemocy” która potrwa od 25 listopada 2021r. do 10 grudnia 2021r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sandomierzu informuje, że na terenie miasta Sandomierz udzielana jest  bezpłatna pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób stosujących przemoc tj. :

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 17a, tel: 15 832 05 93

Punkt Interwencji Kryzysowej ul. Żydowska 6c, Sandomierz tel: 15 832 31 60 wew. 21

Punkt Edukacyjno-Konsultacyjny ul. Mariacka 1 / 2, tel: 15 832 84 13

Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 30, tel: 47 8041-205

Stowarzyszenie „Hojne Serca” ul. Dobkiewicza 8a, Sandomierz tel.: 730 918 259

 

Problem przemocy jest szczególnie istotny, zwłaszcza w tak trudnym dla nas wszystkich czasie- okresie pandemii. Bądźmy dla siebie dobrzy, wspierajmy się i szanujmy,  nie pozostajmy obojętni na krzywdę drugiej osoby - reagujmy! Jeśli jesteś ofiarą przemocy, bądź ktoś w twoim otoczeniu cierpi z tego powodu - nie czekaj, przyjdź, zadzwoń….najtrudniej jest zrobić pierwszy krok, jednak to krok który może odmienić Twoje życie, Twojej rodziny, Twoich najbliższych… to krok by w końcu poczuć się bezpiecznym, bez lęku witać nowy dzień! Przecież w życiu chodzi o to by po prostu czuć radość każdego dnia….Pamiętaj - czekamy!!

czytaj dalej na temat: Kampania "16 Dni Bez Przemocy"

Superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Utworzono dnia 11.10.2021

W dniu 08.10.2021r. odbyła się superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplonarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którą poprowadziła Pani Renata Durda- kierowniczka Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP certyfikowana superwizorka i specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktorka naczelna dwumiesięcznika "Niebieska Linia".

Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje projekt „Prowadzenie superwizji dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W ramach projektu przeprowadzona została superwizja konsultacyjno – wspierająca dla członków zespołów interdyscyplinarnych i powoływanych w ich ramach grup roboczych.

Superwizja potrzebna jest każdemu, kto w swoim codziennym życiu wspiera, pomaga, prowadzi drugiego człowieka obarczonego zjawiskiem przemocy domowej.  Każdy „pomagacz” ma swoje granice, swoje bariery nie do przeskoczenia i aby uniknąć dotykania granic powinniśmy korzystać z pomocy, pomocy super(bohatera)wizora. W naszym przypadku miałyśmy wyjątkowe szczęście bo naszym super(bohaterem)wizorem była Pani Renata Durda, wyjątkowy człowiek, niesamowita osobowość nie tylko w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie- myślę, że przede wszystkim osoba dzięki której nie traci się wiary-zwyczajnie – na nowo, znowu się chce…

Pomaganie jest super, fachowe pomaganie jest kluczem do sukcesu, sukcesu wielu rodzin wolnych od przemocy, bezpiecznych, szczęśliwych. Bądźmy dla siebie wsparciem, bądźmy dla siebie wzajemnie superwizorem- naprawdę można, naprawdę da się, naprawdę warto!

 

czytaj dalej na temat: Superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny