Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Zespół Interdyscyplinarny

Zgodnie z art. 9a  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015.0.1390)   obowiązkiem gminy jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

W związku z powyższym  dniu 13.03.2019r. odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, podczas którego Burmistrz Miasta Sandomierz Pan Marcin Marzec wręczył powołania dla przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy – na III kadencję Zespołu (zarządzenie nr 60/2019/OPS Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.03.2019r.).

Podczas powyższego spotkania dokonano wyboru przedstawicieli Zespołu tj.

Przewodniczącą Zespołu została Pani Ewa Dziurzyńska

Zastępcą Przewodniczącej została Pani Agnieszka Basak

Sekretarzem została Pani Małgorzata Nowak.

 

Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu tj. ul. Słowackiego 17a, 27-600 Sandomierz, tel: 15 832 05 93.

AKTUALNOŚCI:

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 08.12.2021r.

Utworzono dnia 20.12.2021

W dniu 08.12.2021r. odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Ewa Dziurzyńska podsumowała działania Zespołu Interdyscyplinarnego podejmowane w 2021r. tj. do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 78 NK które zostały sporządzone w 63 rodzinach, 57 NK zostało zakończonych. Główną instytucją wszczynającą procedurę „Niebieskie Karty” była Policja.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w 2021r. uczestniczyli w szkoleniu „Nakaz/zakaz-zmiany w prawie które weszły w życiew 2020/2021r. oraz uczestniczyli w superwizji prowadzonej przez Panią Renatę Durdę- kierownika ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, certyfikowaną superwizorkę i specjalistkęds. przeciwdziałania przemocyw rodzinie.

 Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego omówiła bieżące sprawy Zespołu Interdyscyplinarnego. Przedstawiono zmiany osobowe w składzie Zespołu. Poinformowano członków Zespołu o kampanii „16 dni bez przemocy”. Przedstawiono apel Wojewody Świętokrzyskiego zachęcający do zaangażowania się w kampanię. Poinformowano o projekcie zmian  do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przekazano członkom Zespołu ulotki zawierające dane adresowe organizacji i instytucji udzielających wsparcia i pomocy.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego obejrzeli filmy instruktażowe poruszające problematykę przemocy w rodzinie (rozmowa pracownika socjalnego z ofiarą przemocy oraz historia dorosłej osoby doświadczającej w dzieciństwie przemocy w rodzinie).

 

 

czytaj dalej na temat: Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 08.12.2021r.

Kampania "16 Dni Bez Przemocy"

Utworzono dnia 23.11.2021

W ramach Kampanii „16 Dni Bez Przemocy” która potrwa od 25 listopada 2021r. do 10 grudnia 2021r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sandomierzu informuje, że na terenie miasta Sandomierz udzielana jest  bezpłatna pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób stosujących przemoc tj. :

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 17a, tel: 15 832 05 93

Punkt Interwencji Kryzysowej ul. Żydowska 6c, Sandomierz tel: 15 832 31 60 wew. 21

Punkt Edukacyjno-Konsultacyjny ul. Mariacka 1 / 2, tel: 15 832 84 13

Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 30, tel: 47 8041-205

Stowarzyszenie „Hojne Serca” ul. Dobkiewicza 8a, Sandomierz tel.: 730 918 259

 

Problem przemocy jest szczególnie istotny, zwłaszcza w tak trudnym dla nas wszystkich czasie- okresie pandemii. Bądźmy dla siebie dobrzy, wspierajmy się i szanujmy,  nie pozostajmy obojętni na krzywdę drugiej osoby - reagujmy! Jeśli jesteś ofiarą przemocy, bądź ktoś w twoim otoczeniu cierpi z tego powodu - nie czekaj, przyjdź, zadzwoń….najtrudniej jest zrobić pierwszy krok, jednak to krok który może odmienić Twoje życie, Twojej rodziny, Twoich najbliższych… to krok by w końcu poczuć się bezpiecznym, bez lęku witać nowy dzień! Przecież w życiu chodzi o to by po prostu czuć radość każdego dnia….Pamiętaj - czekamy!!

czytaj dalej na temat: Kampania "16 Dni Bez Przemocy"

Superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Utworzono dnia 11.10.2021

W dniu 08.10.2021r. odbyła się superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplonarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którą poprowadziła Pani Renata Durda- kierowniczka Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP certyfikowana superwizorka i specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktorka naczelna dwumiesięcznika "Niebieska Linia".

Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje projekt „Prowadzenie superwizji dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W ramach projektu przeprowadzona została superwizja konsultacyjno – wspierająca dla członków zespołów interdyscyplinarnych i powoływanych w ich ramach grup roboczych.

Superwizja potrzebna jest każdemu, kto w swoim codziennym życiu wspiera, pomaga, prowadzi drugiego człowieka obarczonego zjawiskiem przemocy domowej.  Każdy „pomagacz” ma swoje granice, swoje bariery nie do przeskoczenia i aby uniknąć dotykania granic powinniśmy korzystać z pomocy, pomocy super(bohatera)wizora. W naszym przypadku miałyśmy wyjątkowe szczęście bo naszym super(bohaterem)wizorem była Pani Renata Durda, wyjątkowy człowiek, niesamowita osobowość nie tylko w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie- myślę, że przede wszystkim osoba dzięki której nie traci się wiary-zwyczajnie – na nowo, znowu się chce…

Pomaganie jest super, fachowe pomaganie jest kluczem do sukcesu, sukcesu wielu rodzin wolnych od przemocy, bezpiecznych, szczęśliwych. Bądźmy dla siebie wsparciem, bądźmy dla siebie wzajemnie superwizorem- naprawdę można, naprawdę da się, naprawdę warto!

 

czytaj dalej na temat: Superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 27.09.2021

Utworzono dnia 11.10.2021

W dniu 27.09.2021r. odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W spotkaniu wzięła udział Pani Elżbieta Sienniak- przedstawiciel punktu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, który mieści się w Sandomierzu przy ul. Dobkiewicza 8A.  Poradnictwo udzielane w punkcie dot.  osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych, w szczególności, w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej.

Zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych przyjmowane są przez osobę pierwszego kontaktu. Osoba pierwszego kontaktu udziela podstawowych informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tymbinformuje o formach pomocy, instytucjach wsparcia i działaniu organów ścigania. Ponadto kieruje osoby pokrzywdzone do specjalistów. W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym udzielane są porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne. Oferowana pomoc jest bezpłatna, punkt działa w poniedziałki w godz. 9.00-16.00, nr. telefonu do kontaktu: 730 918 259.

Przewodnicząca Zespołu przypomniała o terminie superwizji dot. członków ZI tj. 08.10.2021r.- superwizję poprowadzi Pani Renata Durda, kierownik ogólnopolskiego pogotowia ofiar przemocy. W  następnej części spotkania omówiono skalę zjawiska przemocy na terenie Sandomierza, analizowano liczbę wszczętej procedury NK, oraz liczbę zakończonej procedury NK.

czytaj dalej na temat: Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 27.09.2021

Posiedzenie zespołu w dniu 24.06.2021 r.

Utworzono dnia 25.06.2021

W dniu 24.06.2021r. odbyło się Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W trakcie spotkania Pani Ewa Dziurzyńska podsumowała działania Zespołu Interdyscyplinarnego podejmowane w I półroczu 2021r. W w/w okresie do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 43 „Niebieskie Karty”, które zostały sporządzone w 30 rodzinach. 31 „Niebieskich Kart” zostało zakończonych. Główną instytucją wszczynającą procedurę „Niebieskie Karty” była Policja.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego omówiła bieżące sprawy Zespołu Interdyscyplinarnego. Przedstawiono zmiany osobowe w składzie Zespołu. Poinformowano członków Zespołu o możliwości uczestniczenia w bezpłatnych webinarach dot. obszaru przemocy, organizowanych przez Ośrodek Twórczej Interwencji w Krakowie.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniu „Nakaz/ zakaz- zmiany w prawie które weszły w życie w 2020r/2021r.” prowadzonym przez Panią Renatę Durdę- kierownika Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

 

 

Informacja dot. przemocy w rodzinie

Utworzono dnia 15.05.2020

Zespół Interdyscyplinarny działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu w załączeniu przedstawia materiały dotyczące porad nt. wsparcia dla osób doświadczających przemocy w czasie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Jednocześnie informujemy, że pomocy i wsparcia  można uzyskać dzwoniąc bezpośrednio do tut. Ośrodka pod nr. tel: 15 832 05 93.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny