Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Zapytanie ofertowe na przebudowę instalacji elektrycznej

Utworzono dnia 08.09.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Sandomierz/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu działając na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r. ze zm. ) prowadzi postępowanie o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, zaprasza do złożenia  oferty  cenowej na przebudowę instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 17a.

 

1. Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Gmina Miejska Sandomierz / 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres: Pl. Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz

 ul. Słowackiego 17a,  27-600  Sandomierz

Telefon: 15 832 05 93

Adres e-mail: sekretariat@ops.sandomierz.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  remont instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu przy ul. Słowackiego 17 a. Pracami objąć należy m.in.:

  1. Wykonanie remontu i przebudowy istniejącej instalacji elektrycznej w wykonaniu natynkowym w korytkach kablowych. Należy wymienić przewody do istniejących odbiorników (obwody oświetleniowe i gniazd 230V).
  2. Wymianę okablowania od zasilania głównego do rozdzielnicy licznikowej i rozdzielnic na piętrach przy doborze przekroju przewodów i doborze wielkości zabezpieczeń obwodów elektrycznych - należy przewidzieć istniejące urządzenia i urządzenia dodatkowe, np. klimatyzacja.
  3. Dodatkowo należy wykonać instalację strukturalną do odbiorników typu komputer i sieć LAN.  Zakres instalacji należy uzgodnić z informatykiem zamawiającego.
  4. W przypadku możliwości wykorzystania części istniejącej instalacji elektrycznej, powinna zostać uwzględniona celem obniżenia kosztów remontu.
  5. Przed wyceną należy dokonać wizji lokalnej i ustaleń z sekcją organizacyjną zamawiającego.
  6. Wycena powinna zawierać wszelkie koszty  związane z przeprowadzeniem remontu z uwzględnieniem wszelkich kosztów: w szczególności robocizny i wszystkich wymaganych materiałów.
  7. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, BHP i p. poż.

 Szczegółowe informacje dotyczące wykonania usługi:

Prace remontowe mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.00 do 18.00. Wykonawca w celu dokonania wyceny kosztów remontu  może dokonać oględzin lokalnych w godzinach urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 17 a  tj.   poniedziałek od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 3. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania usługi do 30.11.2021 r.

4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

 formularz ofertowy  wg załączonego wzoru.

5.  Osoba uprawnione do porozumienia się z wykonawcą:

Szczepańska Izabela   tel. 15  832-05-93 poniedziałek  w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz wtorek   do piątku  w godzinach  od  7.00 do 15.00.

6. Kryteria  wyboru ofert:

 Zamawiający   wybierze   ofertę   odpowiadającą  wszystkim  postawionym  przez  niego  wymogom i najniższej cenie.

7. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć na adres Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 17 a, 27-600 Sandomierz, pok. 10 (sekretariat) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ops.sandomierz.pl w terminie do  24.09.2021 r.

 

Załączniki:

  1. Formularz – wzór  formularza ofertowego (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz ofertowy (.doc)

Utworzono dnia 08.09.2021, 12:56

Formularz ofertowy (.pdf)

Utworzono dnia 08.09.2021, 12:55

Zapytanie ofertowe (.pdf)

Utworzono dnia 08.09.2021, 12:55

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny