Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Stypendia i zasiłki szkolne 2022/23

INFORMACJA DOTYCZĄCA  STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Wnioski można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 17 A lub skorzystać z zamieszczonych dokumentów na niniejszej stronie.

Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 17a.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

OD 1 WRZEŚNIA DO 15 WRZEŚNIA

 

- w  przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego 
- do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

- w  przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

STYPENDIA SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w  rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

POMOC MATERIALNA PRZYSŁUGUJE:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.  

WARUNKI PRZYZNANIA UPRAWNIEŃ DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

  • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł
  • Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U z 2021 r., poz. 2268 ze  zm.)
  • Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345,00 zł.
  • Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Sandomierz.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

 

Szczegółowe  informacje  dotyczące  zasad przyznawania stypendium szkolnego   i  zasiłku szkolnego  można  uzyskać w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w Sandomierzu,

ul. Słowackiego  17a, tel. 15-832-05-93

  • wew. 15 – osoba do kontaktu: Ewelina Wryk,
  • wew. 23 - osoba do kontaktu: Katarzyna Ratajczyk,

w godzinach pracy Ośrodka tj:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek- piątek 7:00-15:00.

lub na stronie internetowej:  www.ops.sandomierz.pl

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zaświadczenie o dochodach

Utworzono dnia 30.08.2022, 13:09

Wniosek - zasiłek szkolny

Utworzono dnia 30.08.2022, 13:08

Wniosek - stypendium szkolne

Utworzono dnia 30.08.2022, 13:08

Oświadczenie

Utworzono dnia 30.08.2022, 13:08

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny