Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Сайт для громадян України - Serwis dla obywateli Ukrainy

Отримайте одноразову грошову допомогу

 

Ви громадянин України і прибули до Польщі безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями у Вашій країні? Ви можете отримати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 300 злотих на покриття найневідкладніших витрат. Взнайте, як це зробити.

Як це здійснити

Ви можете отримати 300 злотих. Ви можете використати ці гроші на проживання, зокрема, на покриття таких витрат:

 • харчування,
 • одяг,
 • взуття,
 • засоби особистої гігієни,

плата за житло.

Хто може одержати

Кожен громадянин/громадянка України, який/яка:

 • легально в’їхав/ла на територію Польщі безпосередньо з території України після 24 лютого 2022 року,
 • заявляє про намір залишитися на території нашої країни,
 • внесений/а до реєстру PESEL.

Що потрібно підготувати

Дані, необхідні для заповнення заяви:

 • ім’я (імена) i прізвище,
 • дата народження,
 • громадянство,
 • стать,
 • вид, серія та номер документа, за яким перетинається кордон,
 • інформацію стосовно дати в’їзду на територію РП,
 • адреса перебування,
 • контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти - якщо вони у Вас є;
 • номер PESEL.
Додаток:

Що треба зробити

 1. Зверніться до відповідного організаційного підрозділу ґміни (подробиці можна знайти в розділі Куди подавати заяву).
 2. Запитайте заяву у службовця цього підрозділу.
 3. Заповніть заяву (детальніше див. Що потрібно підготувати) та поставте підпис.
 4. Допомога буде зарахована на Ваш банківський рахунок, щойно Ваша заява буде оброблена. У обґрунтованих випадках допомогу можна отримати в касі установи або перерахувати поштовим переказом.

Зауважимо, що заява від імені дитини подається батьком, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично здійснює опіку над дитиною.

Скільки Ви можете отримати

300 зл на особу.

Куди подавати заяву

В організаційний підрозділ ґміни за місцем Вашого перебування, визначеному головою ґміни (мером, головою міста):

в Oсередок Oоціальної Допомоги у Сандомирі

вул. Словацького 17a

Телефон 15 832 05 93

Мобільний Телефон 519 607 835

Реєстр підрозділів соціального забезпечення за населеними пунктами.

Правова підстава

Стаття 31 Закону від 9 березня 2022 року Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

 

ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ - WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

 


POMOC JEDNORAZOWA W WYSOKOŚCI 300 zł

 

Podstawa prawna:

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawy)(Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

Komu przysługuje pomoc:

 • Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.
 • Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.

Wysokość przysługującej pomocy:

300 zł na osobę

Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Gdzie należy złożyć wniosek:

Wniosek o wypłatę pomocy składa się w wyznaczonym przez Burmistrza Miasta Sandomierza Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu przy ul. Słowackiego 17a

właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby składającej wniosek.

Wzór wniosku

Wniosek o jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu przy ul. Słowackiego 17a lub lub ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu http://www.ops.sandomierz.pl/

Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

 

Tryb i zasady przyznania pomocy:

 

 • Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji.

Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Osoba składająca wniosek lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, podają następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) data urodzenia;

3) obywatelstwo;

4) płeć;

5) rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;

6) informację o dacie wjazdu na terytorium RP;

7) adres pobytu;

8) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;

9) numer PESEL.

 • W przypadku gdy wnioskodawca podał dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), ośrodek pomocy społecznej informuje go o terminie i formie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji. Wypłata świadczenia może być dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, bądź w inny sposób określony przez organ wypłacający świadczenie (np. w kasie).
 • Odmowa przyznania świadczenia wymaga wydania decyzji.
 •  

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO (.PDF)

AKTUALNOŚCI:

Informacja dot. przemocy

Utworzono dnia 07.06.2023

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny