Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Program Opieka "75+"

 

Program „Opieka 75+”

Gmina Sandomierz w 2022 roku  przystąpiła do Programu „Opieka 75+”.Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.

3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowy

 

W ramach programu gmina otrzymuje wsparcie finansowe z budżetu państwa na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Wartość całego zadania- 179 747,00 zł w tym kwota dotacji celowej  z budżetu państwa– 89 873,50 zł.

Na terenie gminy Sandomierz w ramach programu „Opieka 75+” zostaną dofinansowane usługi opiekuńcze dla 11 osób w wieku 75 lat i więcej w tym:

- liczba osób w wieku 75 lat i więcej, którym były świadczone usługi opiekuńcze w ramach programów latach ubiegłych i są one  kontynuowane w roku 2022 - 5 osób,

- liczba osób nowych w wieku 75 lat i więcej, którym w roku 2021 nie były świadczone usługi opiekuńcze, a którym przyznano usługi w 2022 roku w ramach programu – 6 osób

Osoby, którym usługi są dofinansowywane w ramach programu  nie ponoszą  odpłatności za usługi opiekuńcze jeżeli  dochód nie przekracza 250% obowiązującego od 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny