Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

W dniu 21 lutego 2023r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie umowy na finansowanie zadania realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.

Wykonawcą zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi: 155.496,96 zł.

Całkowita wartość wynosi: 155.496,96 zł.

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Sandomierz: styczeń- grudzień 2023r.
 

Program na terenie Gminy Sandomierz jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

ADRESACI PROGRAMU:

Adresatami programu są członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

 

CELE PROGRAMU:

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne poprzez czasowe odciążenie osób tych od codziennych obowiązków, łączących się ze sprawowaniem opieki poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

 

REALIZACJA PROGRAMU:

Na terenie Gminy Sandomierz wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostało 16 opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Do realizacji usług opieki wytchnieniowej zatrudniono 3 opiekunów, którzy realizują wsparcie w  łącznym wymiarze 3840 godzin w skali roku. 

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU:

 

Zainteresowani udziałem w Programie wypełniają kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, do której należy dołączyć  kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Szczegółowych informacji  dotyczących Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 17A w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.00–15.00 lub pod numerem telefonu 15 832 05 93 wew. 21 lub 15.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny