Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Gminny Program Wspierania Rodziny

Uchwałą Nr XXI/205/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 2016 roku przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016- 2018 w Gminie Sandomierz z późniejszymi zmianami. Ośrodek Pomocy społecznej w Sandomierzu realizuje założenia Gminnego programu wspierania rodziny. Celem  programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji a zwłaszcza z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci jak również edukację środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny. Rodziny niewydolne wychowawczo mogą liczyć na  wsparcie asystenta rodziny, który  towarzyszy  rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny pochodzenia i rodziny dalszej, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu od wielu lat efektywnie współpracuje z placówkami i instytucjami w działaniu mającym na celu wspieranie rodziny. Dobrze funkcjonująca rodzina zaspokaja potrzeby swoich dzieci, których nie może zaspokoić żadna inna grupa społeczna. Środowisko rodzinne daje poczucie bezpieczeństwa poprzez spójność wewnętrzną i obecność osób, na które może liczyć. Dlatego tak ważna jest dobra współpraca na rzecz rodzin borykających się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, udzielanie wszechstronnego wsparcia w celu wzmocnienia funkcjonowania rodziny

Określone w założeniach do Gminnego Programu Wspierania Rodziny działania podejmowane na rzecz rodziny powinny dążyć do realizacji celu, jakim jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowanie dzieci i wzmocni funkcjonalność rodziny w środowisku.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny