Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Konferencja pn.: Uzależnienia a przemoc...

Utworzono dnia 08.11.2018

W dniu 07.11.2018  w Sandomierskim Ratuszu odbyła się konferencja pn.: Uzależnienia a przemoc. Metody i kierunki pracy z rodziną. Organizatorem konferencji był  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu przy współudziale Urzędu Miejskiego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konferencja skierowana była do przedstawicieli sandomierskich instytucji, placówek oświatowych oraz  członków Zespołu Interdyscyplinarnego, a więc osób, które  na co dzień pracują  na rzecz  sandomierskich rodzin.   

Spotkanie otworzył Burmistrz Miasta Sandomierza Pan Marek Bronkowski. Następnie głos zabrała Pani Paulina Mróz reprezentująca Komendę Powiatową Policji w Sandomierzu, która omówiła   skalę zjawiska przemocy  w rodzinie na terenie  gminy Sandomierz oraz zadania Policji w realizacji procedury interwencyjnej wobec przemocy.  W dalszej części konferencji  przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Anna Chmiel przedstawiła dane statystyczne dotyczące realizacji procedury Niebieskiej Karty przez Zespół Interdyscyplinarny. Kolejnym prelegentem był Pan Marek Kwiatkowski- specjalista psychoterapii uzależnień, który przedstawił aspekty uzależnienia na poziomie indywidualnym, rodzinnym i społecznym. W dalszej części konferencji  Pani Renata  Durda – kierownik  Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” omówiła  autodestrukcyjne zachowania kobiet doświadczających przemocy oraz mechanizmy będące przyczyną  pozostawania ofiar przemocy  ze swoim oprawcą. Wydarzenie to stanowi element działań w zakresie podnoszenia  kompetencji służb zajmujących się pomocą osobom, rodzinom dotkniętym przemocą w ramach  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

 

 

 

Konferencja

Utworzono dnia 08.11.2018, 10:53

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny