Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, został przyjęty Uchwałą Nr XXI/204/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 2016 r. z późniejszymi zmianami  planowany jest do realizacji w latach 2016-2020. Za realizację Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy odpowiedzialny jest Zespół Interdyscyplinarny. Pracownicy  ośrodka są  członkami Zespołu interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych instytucji i organizacji z terenu gminy Sandomierz. Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę administracyjną Zespołu.

AKTUALNOŚCI:

Konferencja pn.: Uzależnienia a przemoc...

Utworzono dnia 08.11.2018

W dniu 07.11.2018  w Sandomierskim Ratuszu odbyła się konferencja pn.: Uzależnienia a przemoc. Metody  i kiernki pracy z rodziną. Organizatorem konferencji był  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu przy współudziale Urzędu Miejskiego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konferencja skierowana była do przedstawicieli sandomierskich instytucji, placówek oświatowych oraz  członków Zespołu Interdyscyplinarnego, a więc osób, które  na co dzień pracują  na rzecz  sandomierskich rodzin.   

Spotkanie otworzył Burmistrz Miasta Sandomierza Pan Marek Bronkowski. Następnie głos zabrała Pani Paulina Mróz reprezentująca Komendę Powiatową Policji w Sandomierzu, która omówiła   skalę zjawiska przemocy  w rodzinie na terenie  gminy Sandomierz oraz zadania Policji w realizacji procedury interwencyjnej wobec przemocy.  W dalszej części konferencji  przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Anna Chmiel przedstawiła dane statystyczne dotyczące realizacji procedury Niebieskiej Karty przez Zespół Interdyscyplinarny. Kolejnym prelegentem był Pan Marek Kwiatkowski- specjalista psychoterapii uzależnień, który przedstawił aspekty uzależnienia na poziomie indywidualnym, rodzinnym i społecznym. W dalszej części konferencji  Pani Renata  Durda – kierownik  Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” omówiła  autodestrukcyjne zachowania kobiet doświadczających przemocy oraz mechanizmy będące przyczyną  pozostawania ofiar przemocy  ze swoim oprawcą. Wydarzenie to stanowi element działań w zakresie podnoszenia  kompetencji służb zajmujących się pomocą osobom, rodzinom dotkniętym przemocą w ramach  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

 

 

 

czytaj dalej na temat: Konferencja pn.: Uzależnienia a przemoc...

Marsz Pokoju

Utworzono dnia 25.09.2018

W dniu 21 września 2018 roku już po raz ósmy odbył się “Marsz Pokoju” nawiązujący swoim przesłaniem do obchodzonego w dniu 21 września Międzynarodowego Dnia Pokoju. Intencją organizatorów było zwrócenie uwagi na  takie wartości jak Pokój, tolerancja, szacunek dla drugiego człowieka.

Po słowie wstępnym wygłoszonym przez Burmistrza Miasta Sandomierza symboliczny marsz przeszedł ulicami Sandomierskiego Starego Miasta a zwieńczeniem było wypuszczenie gołębi symbolizujących pokój.

czytaj dalej na temat: Marsz Pokoju

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny