Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

W dniu 21 lutego 2023r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie umowy na finansowanie zadania realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Wykonawcą zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi: 246.791,04 zł.

Całkowita wartość wynosi: 248.791,04 zł.

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Sandomierz: styczeń- grudzień 2023r.
 

CELE PROGRAMU :

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji mają na celu zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku. Asystent nie wykonuje działań za osobę niepełnosprawną (nie wyręcza jej), lecz wspiera ją w funkcjonowaniu. Usługi asystenckie świadczone są bezpłatnie w ilości określonej indywidualnie dla każdego uczestnika

ADRESACI PROGRAMU:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA : 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

  

REALIZACJA PROGRAMU:

Na terenie Gminy Sandomierz ze wsparcia w ramach programu skorzysta 21 osób niepełnosprawnych w tym: 1 dziecko do 16 roku życia, 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 18 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Łączna liczba godzin usług asystenta dla osób niepełnosprawnych w okresie od 01.01-2023-31.12.2023 r.-  wyniesie 6050 w skali roku w tym:

-dla dzieci w wieku do 16 roku życia- 260 godzin na rok;

- dla osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 360 godzin na rok;

-dla osób z orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności- 5430 godzin na rok.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU :
Gmina przyznaje usługę asystenta na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2023. Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 należy dołączyć  kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Szczegółowych informacji  dotyczących Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023  można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 17A w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.00–15.00 lub pod numerem telefonu 15 832 05 93 wew. 21 lub 15.

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny