Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Ogłoszenie o naborze - psycholog

Utworzono dnia 01.02.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PSYCHOLOG w PUNKCIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

UMOWA CYWILNOPRAWNA - ZLECENIE

 

I. Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe magisterskie - kierunek psychologia.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

2. Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy dotyczące interwencji kryzysowej.

III. Predyspozycje osobowościowe:

1. Umiejętność skutecznego komunikowania się,

2. Umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy zespołowej,

3. Umiejętność pracy z klientem w kontakcie indywidualnym,

4. Umiejętność rozwiązywania konfliktów,

5. Odporność na stres,

5. Empatia,

6. Cierpliwość.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

1. Rozpoznawanie problemu u osób doświadczających przemocy w rodzinie,

2. Wsparcie i zmotywowanie do sięgania po pomoc różnych instytucji,

3. Pomoc w zakresie problemów osobistych, rodzinnych i w sytuacjach kryzysowych,

4. Prowadzenie terapii zaburzeń zdrowia psychicznego u dorosłych, dzieci i młodzieży zgłaszających się do PIK.

V. Informacja o warunkach pracy

Miejsce  wykonywania pracy: Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu przy ul. Żydowskiej 6c.

Praca wykonywana będzie w godzinach popołudniowych.

Podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa cywilnoprawna - zlecenie.

Wymiar czasu pracy– 2 godziny tygodniowo.

VI. Wymagane dokumenty:

a) życiorys - curriculum vitae;

b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

c) w przypadku przekazania danych osobowych nie wynikających z treści ogłoszenia - zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wyrazić wypełniając oświadczenie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

VII.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu przy ul. Słowackiego 17a pokój nr 10 (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie do 14.02.2021 r. z dopiskiem na kopercie: „dotyczy stanowiska PSYCHOLOG w PUNKCIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ”.

Wszystkie dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, życiorys, oświadczenia  powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem,

pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 17A, 27-600 Sandomierz reprezentowany przez Dyrektora, tel. 15 832-05-93,  e-mail: sekretariat@ops.sandomierz.pl

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Agnieszka Dąbek. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować  poprzez  e-mail: informacja@ops.sandomierz.pl lub listownie na adres administratora danych.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym realizacji Państwa praw.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego wyłonienia zleceniobiorcy, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę 1, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie2, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

2Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych  dla celów przyszłych  rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres 9 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2. Do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

4. Do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5. Do usunięcia danych osobowych;

6. Do cofnięcie  zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);

7. Do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie jest dokonywane na podstawie udzielonej zgody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 824

W poprzednim tygodniu: 1121

W tym miesiącu: 3051

W poprzednim miesiącu: 2670

Wszystkich: 129402