Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Informacja o dodtaku węglowym

Utworzono dnia 17.08.2022

INFORMACJA

w sprawie dodatku węglowego

 

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Informujemy, że na terenie Sandomierza obsługą wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w budynku Ośrodka przy ul. Żydowskiej 6C:

- w poniedziałki w godzinach  8.00 -16.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 14.30.


 Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o  dodatku węglowym świadczenie  przysługuje:
osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,  o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).


Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo a jego kwota wynosi 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;


Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).


Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.


W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).


Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
  • papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu przy ul. Żydowskiej 6c
  • za pośrednictwem poczty.


Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia.

Wnioski można składać  w terminie do dnia 30.11.2022 r.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Druki wniosków o wypłatę dodatku węglowego:

  • w formie papierowej można pobrać w Ośrodku w Sandomierzu przy  ul. Żydowskiej 6c,
  • w formie elektronicznej ze strony http://www.ops.sandomierz.pl - druk umieszczony w zakładce Dodatek węglowy

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu przy ul. Żydowskiej 6c lub telefonicznie pod numerem 15 8323160 lub 507-005-773 w godzinach pracy Ośrodka tj. w poniedziałki w godzinach  8.00 -16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 205

W poprzednim tygodniu: 522

W tym miesiącu: 2404

W poprzednim miesiącu: 3002

Wszystkich: 151521