Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Dodatek Osłonowy

INFORMACJA O DODATKU OSŁONOWYM

 

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje  osobie:

- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł                                                                 
 

- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

- w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek przysługuje wg  zasady złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód  w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

     W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
 

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

 •  400zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 •  600zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 •  850zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 •  1150zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
   

Podwyższona kwota dodatku osłonowego:


Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:  kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy, ale jest jeden warunek takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

 • 500zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Ustalenie wysokości  przeciętnego miesięcznego dochodu

 • w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022r. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie  dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego  w  roku 2020 ;
 • w przypadku wniosku  złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022r. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów  osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego  w  roku 2021.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że  z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego.

Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Wniosek można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzony podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym przez profil zaufany,
 • w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Żydowska 6c w godzinach pracy Ośrodka tj. pon. 8-16, wt.-pt. 7-15

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacjao przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Wypłata i terminy złożenia wniosku o dodatek osłonowy.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia 2022r. lub do 31 października 2022r.

Wniosek o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022r. Wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca 2022r. i do 2 grudnia 2022r.

Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia 2022r., nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022r.

Wnioski złożone po 31 października 2022r. nie zostaną rozpatrzone.

 

Wniosek o dodatek osłonowy można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu przy ul. Żydowska 6c lub ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

lub ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu

http://www.ops.sandomierz.pl/


W razie pytań prosimy o kontakt  pod numerem telefonu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Żydowska 6c

tel: 15-832-31-60, 507-005-773

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny