Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Aktualności

AKTUALNOŚCI:

Zapytanie ofertowe odnośnie szkoleń w ramach projektu "Jesteśmy dla Was"

Utworzono dnia 16.07.2019

  Sandomierz dn.15.07.2019 r.

 

 

                                                                                Zapytanie ofertowe              

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Sandomierz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

UL. SŁOWACKIEGO 17A

27-600 SANDOMIERZ

 

II.OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Dorota Tarnawska tel.15 832-05-93 w.21

Aneta Nabrzyska tel. 15 832-05-93 w.18

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności zgodnie  z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.                      

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie 2 edycji 30 godzinnego cyklu szkoleniowego (tj. łącznie 60 godzin w ramach dwóch edycji) opisanego szczegółowo w pkt 3 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Cykl zrealizowany zostanie dla grupy 30 osób  tj. 15 opiekunów faktycznych i 15 osób zależnych  podzielonych na 2 edycje: 1 edycja  – 14 osób (7 uczestników i 7 opiekunów faktycznych),  2 edycja - 16 osób (8 uczestników i 8 opiekunów faktycznych). Zadanie będzie wykonane w ramach projektu  „Jesteśmy dla Was”  Oś priorytetowa nr RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej  jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (dalej w treści jako „projekt”). Projekt współfinansowany jest ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

2. Cykl szkoleniowy przeprowadzony zostanie w formule wyjazdu szkoleniowego. Wyjazd obejmuje 5- dniowy pobyt dla 14 osób w edycji 1 oraz 16 osób w edycji 2 poza miejscem ich zamieszkania.  Wykonawca zapewni  ośrodek zlokalizowany w  miejscowości atrakcyjnej turystycznie, w odległości do 100 km od Sandomierza na terenie województwa świętokrzyskiego. Wykonawca zapewni transport do i z miejsca pobytu, zakwaterowanie, wyżywienie ( obiad i kolacja w pierwszym dniu pobytu, trzy posiłki dziennie w 2,3,4 dniu pobytu oraz śniadanie i obiad w 5 dniu pobytu), serwis kawowy z poczęstunkiem podczas szkoleń ( kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne słone, słodkie przekąski) oraz salę dydaktyczną, pokoje 2-osobowe wraz z łazienką. Cykl szkoleniowy zakończy się  testem sprawdzającym nabytą wiedzę przez opiekunów faktycznych. Wykonawca zapewni ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (polisa NWW) dla uczestników wyjazdu obejmujące pobyt na miejscu oraz przyjazd na miejsce i  powrót. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania kontroli realizacji zamówienia na miejscu.

 

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe odnośnie szkoleń w ramach projektu "Jesteśmy dla Was"

Informacja dot. wypłat świadczenia 500+

Utworzono dnia 16.07.2019

INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu informuje, że z przyczyn technicznych wypłata świadczenia wychowawczego 500+ dla osób, które mają wydane decyzje będzie realizowana w dniu 18 lipca 2019 zamiast w dniu 16 lipca 2019. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Informacja dot. wypłaty świadczeń na lipiec 2019 r.

Utworzono dnia 03.07.2019

 

INFORMACJA

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu – Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje: wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego będzie dokonywana w kasie banku: Bank Spółdzielczy w Sandomierzu w godz. od 11:00 do 16:00 jak również na wskazane we wniosku rachunki bankowe w następujących terminach:

ŚWIADCZENIA RODZINNE

8 LIPIEC 2019r – osoby o nazwiskach na litery A, B,

9 LIPIEC 2019r – osoby o nazwiskach na litery C, Ć, D,E,F,G

10 LIPIEC 2019r – osoby o nazwiskach na litery H, I, J,K

11 LIPIEC 2019r – osoby o nazwiskach na litery L, Ł, M, N, O

12 LIPIEC 2019r – osoby o nazwiskach na litery P, R,S,T,U

15 LIPIEC 2019r – osoby o nazwiskach na litery W, Z, Ż

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

16 LIPIEC 2019r – osoby o nazwiskach na litery A-Z

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu informuje, że wypłata świadczenia wychowawczego 500+ dla osób, które mają wydane decyzje będzie realizowane w dniu 16 lipca. Natomiast  dla wniosków nowo przyjmowanych elektronicznie (świadczenie na pierwsze dziecko, dla osób które nie miały przyznanego świadczenia za miesiąc lipiec 2019r.) wypłata będzie realizowana na bieżąco po ustaleniu prawa do świadczenia. Świadczenie Dobry start – dla wniosków złożonych elektronicznie od dnia 01.07.2019r.
- wypłata świadczeń będzie realizowana na bieżąco po ustaleniu prawa do świadczenia.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

19 LIPIEC 2019r – osoby o nazwiskach na litery A-Z

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów wypłat świadczeń w przypadku późniejszego otrzymania środków na ten cel z Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

Informacja dot. kieleckich Senioralii 2019r.

Utworzono dnia 24.06.2019

26 czerwca w godzinach od 11.00 do 19.00 w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica przy ulicy Zamkowej w Kielcach odbędzie się po raz trzeci impreza „Senioralia” realizowana w ramach promocji rządowego Programu „Senior +”

Impreza plenerowa poświęcona będzie zagadnieniom bezpieczeństwa, aktywności seniorów oraz integracji międzypokoleniowej polskich rodzin. Czeka na niej wiele atrakcji zarówno dla najmłodszych jak i starszych mieszkańców naszego województwa. Podczas spotkania na scenie głównej występować będą grupy artystyczne seniorów z klubów i Domów Senior + z województwa świętokrzyskiego, prezentując swoje umiejętności wokalne, taneczne oraz aktorskie.

Motywem przewodnim wydarzenia jest wzmacnianie działań związanych z aktywizacją osób starszych i ich środowiskowym wsparciem oraz edukacją w zakresie bezpieczeństwa. Będzie to również promocja Programu „Senior+”, którego celem strategicznym jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów i zaangażowanie ich w działania samopomocowe oraz na rzecz środowiska lokalnego.

 Ponadto, podczas tego święta Koło studentów „Synergia” pod patronatem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego organizuje przemarsz seniorów ulicami Kielc w celu zachęcenia innych do aktywnego spędzenia czasu. Punkt zbiorczy przemarszu to pomnik Henryka Sienkiewicza w Kielcach (zbiórka o godz.10). Uczestnicy przejdą następnie ulicami Sienkiewicza i Solną do Parku Miejskiego.

 

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny