Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Informacja dot. składania wniosków o stypendia

Utworzono dnia 23.08.2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA  STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH  W ROKU SZKOLNYM 2021/2022.

 

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2021 / 2022 realizacją świadczeń w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych ponownie będzie zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu.  

 

 TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Wnioski można pobrać w siedzibie Ośrodka lub skorzystać z zamieszczonych dokumentów na niniejszej stronie.

Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 17a.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

OD 1 WRZEŚNIA DO 15 WRZEŚNIA

 

- w  przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego 
- do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

- w  przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

STYPENDIA SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w  rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

POMOC MATERIALNA PRZYSŁUGUJE:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

 

WARUNKI PRZYZNANIA UPRAWNIEŃ DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

  • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł
  • Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U z 2020 r., poz. 1876 z późn.  zm.)
  • Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł.
  • Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Sandomierz.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

 

Szczegółowe  informacje  dotyczące  zasad przyznawania stypendium szkolnego   i  zasiłku szkolnego  można  uzyskać w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w Sandomierzu,

ul. Słowackiego  17a, tel. 15-832-05-93

  • wew. 15 – osoba do kontaktu: Anna Chmiel
  • wew. 23 - osoba do kontaktu: Katarzyna Ratajczyk,

w godzinach pracy Ośrodka tj:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek- piątek 7:00-15:00.

lub na stronie internetowej:  www.ops.sandomierz.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Wydatki kwalifikowane

Utworzono dnia 23.08.2021, 12:18

Wniosek o zasiłek szkolny

Utworzono dnia 23.08.2021, 12:17

Wniosek o stypendium

Utworzono dnia 23.08.2021, 12:17

Oświadczenie o przesunięciu terminu

Utworzono dnia 23.08.2021, 12:16

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny