Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

AKTUALNOŚCI, strona 4:

Dane adresowe

Utworzono dnia 18.03.2019

Ośrodek  Pomocy  Społecznej

 ul. Słowackiego 17A

27-600 Sandomierz

Tel. 015 832-05-93

Tel. kom. 797-817-826 

NIP 864-15-44-028

email: sekretariat@ops.sandomierz.pl

 

Ośrodek  Pomocy  Społecznej

 ul. Żydowska 6C

27-600 Sandomierz

Tel 015 832-31-60  

Ośrodek pracuje:

  • w poniedziałek od 8:00 do 16:00
  • od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
czytaj dalej na temat: Dane adresowe

Informacja dot. dnia wolnego

Utworzono dnia 17.11.2021

INFORMACJA

 

Informuję, że dzień 24 grudnia 2021 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Dzień wolny przysługuje za święto przypadające w dodatkowy dzień wolny od pracy (sobotę) 25 grudnia 2021 r. – I Dzień Świąt Bożego Narodzenia. 
W dniu 24 grudnia 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu będzie nieczynny.

czytaj dalej na temat: Informacja dot. dnia wolnego

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Utworzono dnia 13.10.2021

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu zamierza przystąpić do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.).

 

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

czytaj dalej na temat: Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"

Utworzono dnia 13.10.2021

PROGRAM 

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPARWNEJ” EDYCJA 2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).
czytaj dalej na temat: Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Utworzono dnia 18.08.2021

W dniu 6 sierpnia 2021 r. Pan Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza oraz Pani Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza podpisali wspólnie z reprezentantami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  umowę nr POS/000027/13/D w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w związku z wnioskiem opracowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Program realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.

W ramach działań związanych z realizacją programu zaplanowane jest objęcie wsparciem 30 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niesamodzielnych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Uczestnicy   w celu zminimalizowania   poczucia osamotnienia, izolacji, niepokoju związanego z przyszłością otrzymają wsparcie psychologa w formie cyklicznych spotkań indywidualnych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych lub w formie kontaktu telefonicznego. Każdy uczestnik programu w okresie (wrzesień - grudzień) będzie miał możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego w wymiarze 8 godzin zegarowych tj. 2 godziny  miesięcznie. Formy kontaktu (osobisty lub telefoniczny) będą ustalane z uczestnikami z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb zainteresowanych.

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania m. in. żywności, środków ochrony, zaplanowano zakup i dostarczenie do miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych paczek z artykułami żywnościowymi (m.in. artykuły mięsne i nabiał o przedłużonym terminie ważności, produkty sypkie, słodycze i inne) oraz  ze środkami ochrony ( maseczki ochronne, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, mydło antybakteryjne, ręczniki jednorazowe). Dla każdego uczestnika zostaną przygotowane 2 paczki żywnościowe o łącznej wartości 500,00 zł.

Łączna wysokość wydatków planowanych na realizację wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków wywołanych wirusem SARS-Cov-2 wynosi 44 248,50 zł. Kwota pomocy finansowej w całości pochodzi ze środków PFRON.

 

Osoby do kontaktu w sprawie realizacji projektu:

  1. Dorota Tarnawska, tel.: 15 832 05 93 wew.21, adres e-mail: sekretariat@ops.sandomierz.pl,
  2. Anna Chmiel, tel.  15 832 05 93 wew.15, adres e-mail: sekcja_swiadczen@ops.sandomierz.pl
czytaj dalej na temat: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Informacja o otwarciu mieszkania chronionego przy ul. Kościuszki

Utworzono dnia 10.06.2021

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu pragnie serdecznie poinformować, iż w dniu 31 maja 2021 r. o godzinie 11:00 w Sandomierzu przy ul. Kościuszki miało miejsce oficjalne otwarcie mieszkania chronionego typu wspieranego. Otwarcia dokonał Burmistrz Miasta Sandomierza Pan Marcin Marzec.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu został wyznaczony do prowadzenia mieszkania chronionego w  formie mieszkania wspieranego na podstawie zarządzenia
NR 130/2021/OPS Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2021 r. 

Mieszkanie o powierzchni 43,66 m2 usytuowane jest przy ul. Kościuszki 1  w Sandomierzu i pochodzi z zasobów komunalnych Urzędu Miasta. W mieszkaniu będzie przebywać maksymalnie trzech mieszkańców, którzy zagrożeni są wykluczeniem społecznym, ze względu na niepełnosprawność i w dalszym etapie mający wskazania do umieszczenia w placówce całodobowej opieki. Grupę docelową stanowią osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osoby niewidome.

Mieszkanie dwupokojowe jest w pełni umeblowane i wyposażone w sprzęt gospodarstwa domowego (ręczniki, pościel, naczynia), pierwszych mieszkańców przyjmie w najbliższym czasie po wydaniu decyzji określających ten typ wsparcia i zawarciu umowy.

Mieszkańcy będą ponosić odpłatność w przypadku, gdy dochód osoby będzie wyższy od kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej (tj. od kwoty 701,00 zł), jeśli dochód będzie niższy mieszkaniec będzie zwolniony z ponoszenia odpłatności.

Informacja dla interesantów Ośrodka Pomocy

Utworzono dnia 08.02.2021

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SANDOMIERZU

Informuję, że od 9 lutego 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu powraca do bezpośredniej obsługi  interesantów we wszystkich budynkach Ośrodka, przy zachowaniu reżimów sanitarnych w związku z pandemią koronawirusa SarsCov-2.

Apelujemy o zachowanie środków ostrożności, w szczególności prawidłowe noszenie maseczek ochronnych, w sposób zakrywający usta i nos, dezynfekcję rąk oraz zachowanie minimum 1,5 metrowego dystansu społecznego.

Interesanci będą obsługiwani pojedynczo.

Zwracamy się o bezwzględne przestrzeganie obostrzeń sanitarnych.

 

 

 

Ogłoszenie o naborze - psycholog

Utworzono dnia 01.02.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PSYCHOLOG w PUNKCIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

UMOWA CYWILNOPRAWNA - ZLECENIE

 

I. Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe magisterskie - kierunek psychologia.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

2. Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy dotyczące interwencji kryzysowej.

III. Predyspozycje osobowościowe:

1. Umiejętność skutecznego komunikowania się,

2. Umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy zespołowej,

3. Umiejętność pracy z klientem w kontakcie indywidualnym,

4. Umiejętność rozwiązywania konfliktów,

5. Odporność na stres,

5. Empatia,

6. Cierpliwość.

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o naborze - psycholog

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 264

W poprzednim tygodniu: 438

W tym miesiącu: 527

W poprzednim miesiącu: 1810

Wszystkich: 171891