Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

AKTUALNOŚCI, strona 2:

Informacja

Utworzono dnia 24.10.2022

INFORMACJA

dotycząca dalszych wypłat dodatku węglowego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu informuje, że w chwili obecnej brak jest środków na dalsze wypłaty dodatku węglowego tj. dla wniosków złożonych po dniu 29.08.2022r. 

Wypłaty zostaną uruchomione po otrzymaniu niezbędnych środków na ten cel.

 

Informacja dot. dodatku węglowego

Utworzono dnia 10.10.2022

INFORMACJA

dotycząca wypłat dodatku węglowego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu informuje, że w dniu 07.10.2022 r. zostały wypłacone dodatki węglowe dla osób, które złożyły wnioski o ich przyznanie w dniach 26.08.2022 r., i wnioski te zostały rozpatrzone pozytywnie.

Wypłata świadczenia nastąpi w formie wskazanej przez wnioskodawcę na wniosku o jego wypłatę tj. przelewem na wskazany numer rachunku bankowego lub w kasie Banku Spółdzielczego przy ul. Słowackiego 37 b (dla osób, które zadeklarowały odbiór dodatku w kasie banku).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 2 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym  (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 z późn. zm.) „w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.”
Ponadto w myśl art. 2 ust. 3b cytowanej wyżej ustawy : „w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.”

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu przy ul. Żydowskiej 6c lub telefonicznie pod numerem 15 8323160 lub 507-005-773 w godzinach pracy Ośrodka  tj. w poniedziałki w godzinach  8.00 -16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Życzenia

Utworzono dnia 21.12.2022

Życzenia o treści: Z okazji Świąt  Bożego Narodzenia,  składamy Państwu serdeczne życzenia  zdrowia i pomyślności.  Niech radość i spokój tych Świąt  będzie z Wami, w każdym dniu  nadchodzącego 2023 roku. życzy Dyrektor  oraz pracownicy  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Informacja dot. wypłat dodatku węglowego

Utworzono dnia 03.10.2022

INFORMACJA

dotycząca wypłat dodatku węglowego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu informuje, że w dniu 30.09.2022 r. zostały wypłacone dodatki węglowe dla osób, które złożyły wnioski o ich przyznanie w dniach 22.08.2022 r., 23.08.2022 r., 24.08.2022 r., 25.08.2022 r. i wnioski te zostały rozpatrzone pozytywnie.

Wypłata świadczenia nastąpi w formie wskazanej przez wnioskodawcę na wniosku o jego wypłatę tj. przelewem na wskazany numer rachunku bankowego lub w kasie Banku Spółdzielczego przy ul. Słowackiego 37 b (dla osób, które zadeklarowały odbiór dodatku w kasie banku).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 2 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym  (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 z późn. zm.) „w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.”
Ponadto w myśl art. 2 ust. 3b cytowanej wyżej ustawy : „w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.”

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu przy ul. Żydowskiej 6c lub telefonicznie pod numerem 15 8323160 lub 507-005-773 w godzinach pracy Ośrodka tj. w poniedziałki w godzinach  8.00 -16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Informacja

Utworzono dnia 21.10.2022

INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu informuje, że nie otrzymał na chwilę obecną środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dot. dodatku na zakup peletu drzewnego, drewna kawałkowego, gazu LPG, oleju opałowego).

W związku z powyższym dokonanie wypłaty ww. świadczenia nie jest możliwe, w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

 

Informacja dot. dodatku węglowego

Utworzono dnia 29.09.2022

INFORMACJA

dotycząca wypłat dodatku węglowego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu informuje, że w dniu 29.09.2022r. zostaną wypłacone dodatki węglowe dla osób, które złożyły wnioski o ich przyznanie w dniach 17.08.2022r, 18.08.2022r., 19.08.2022r. i wnioski te zostały rozpatrzone pozytywnie.

Wypłata świadczenia nastąpi w formie wskazanej przez wnioskodawcę na wniosku o jego wypłatę tj. przelewem na wskazany numer rachunku bankowego lub w kasie Banku Spółdzielczego przy ul. Słowackiego 37 b (dla osób, które zadeklarowały odbiór dodatku w kasie banku).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 2 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym  (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 z późn. zm.) „w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.”
Ponadto w myśl art. 2 ust. 3b cytowanej wyżej ustawy : „w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.”

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu przy ul. Żydowskiej 6c lub telefonicznie pod numerem 15 8323160 lub 507-005-773 w godzinach pracy Ośrodka tj. w poniedziałki w godzinach  8.00 -16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

 

czytaj dalej na temat: Informacja dot. dodatku węglowego

Wigilia Miejska

Utworzono dnia 19.12.2022

Informacja dot. dodatku węglowego

Utworzono dnia 19.09.2022

INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu informuje, że nie otrzymał na chwilę obecną środków na wypłatę dodatku węglowego. W związku z powyższym dokonywanie wypłat ww. świadczenia nie jest możliwe, w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

Informacja o dodtaku węglowym

Utworzono dnia 17.08.2022

INFORMACJA

w sprawie dodatku węglowego

 

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Informujemy, że na terenie Sandomierza obsługą wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w budynku Ośrodka przy ul. Żydowskiej 6C:

- w poniedziałki w godzinach  8.00 -16.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 14.30.


 Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o  dodatku węglowym świadczenie  przysługuje:
osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,  o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).


Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo a jego kwota wynosi 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

czytaj dalej na temat: Informacja o dodtaku węglowym

Dożynki Miejskie 2022

Utworzono dnia 25.07.2022

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 263

W poprzednim tygodniu: 438

W tym miesiącu: 526

W poprzednim miesiącu: 1810

Wszystkich: 171890